Rủi ro do những quyết định của nhân viên được giao quyền

Cảm xúc quyết định tất cả
Hãy nhớ rằng mọi người đều dễ xúc động. Mọi việc họ làm, hay tránh làm, đều bị chi phối bởi những cảm xúc mạnh mẽ. Nhiệm vụ của bạn là đồng cảm với những cảm xúc tích cực và mạnh mẽ của họ để họ có những cảm nhận tốt hơn về bạn; họ muốn giúp đỡ bạn và làm bạn hài lòng.

Để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong việc thu hút nhân tài, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao để thu hút nhân viên của các công ty khác. Cách làm này thường làm cho các nhân viên hiện tại cảm thấy họ bị đối xử không công bằng và khiến họ suy nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện thu nhập là “nhảy việc”. Kết quả là các doanh nghiệp lại phải đối phó với một tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ngày càng cao hơn.

Nhân viên phải được giao quyền và được có trách nhiệm. Rủi ro do những quyết định của nhân viên được giao quyền sẽ rất nhỏ khi chúng ta đã có một chương trình huấn luyện, kèm cặp tốt. Trong khi đó hiệu quả từ việc giao quyền là rất lớn: nhân viên làm việc hưng phấn, muốn đóng góp nhiều cho công ty, và quan trọng hơn là nhà quản lý có thời gian tập trung vào nhiều việc khác quan trọng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét