Nhận biết và phát triển các năng lực cấp thiết của nhà quản lý - Hr views

Nhận diện và phát triển các năng lực cần thiết của nhà quản lý

Tự nhận thứ về năng lực quản lý
   Trên website Small Business CEO  đã giới thiệu Steve Rucinski, một nhà quản lý có 30 năm kinh nghiệm ở Ohio, Hoa kỳ . Ông từng làm việc trong các cơ quan lớn và nhỏ và kể cả công ty riêng của mình. Ông đã san sẻ danh sách các “Năng lực quản trị” mà theo ông là cần có để cáng đáng việc quản trị lên đến chức vụ phó chủ tịch. Sau đây là danh sách tên 24 năng lực quản lý với tóm tắt ý nghĩa của chính ông:

   1.   Tụ họp vào khách hàng – có khả năng nghĩ suy như khách hàng và cách mà nhu cầu của họ sẽ được phục vụ.
   2.   Lưu ý đến chất lượng dịch vụ- cam kết một cách đầy ham trong việc cung cấp sự hỗ trợ mau chóng và chất lượng cao cho nhu cầu của khách hàng.
   3.   Chuẩn đoán- luôn coi xét dữ liệu và cảnh huống để nhận mặt và thấu hiểu sự khác biệt, các kiểu mẫu và thiên hướng đang diễn ra.
   4.   Hiểu biết sự phức tập – tỏ ra là người “ấp ôm lấy” và thích thú với sự phức tạp, như là một cơ hội để lý giải hệ thống và nêu các giải pháp phù hợp.
   5.   Suy nghĩ theo hệ thống – luôn đơn vị vấn đề theo các thành phần, có quan hệ logic với nhau và diễn giải được.
   6.   Gây liên quan chiến lược – cơ quan các nỗ lực tạo liên quan nhằm thuyết phục người khác và làm cho họ thu nhận ý kiến.
   7.   Giao du chiến lược – xem xét các vấn đề một cách có hệ thống về nội dung, môi trường, đối tượng, ảnh hưởng và thời điểm khi giao dịch.
   8.   Hội tụ vào kết quả - duy trì và nêu rõ kết quả như là một động lực chính trong hoạt động
   9.   Dùng nguồn lực có hiệu quả - luôn dành lấy thời cơ để đạt được hiệu quả.
  10.   Xây dựng các khả năng của đơn vị – phân tích, cấu trúc và quản trị doanh nghiệp và con người nơi đó, nhằm xây dựng khả năng cho doanh nghiệp.
   11.   Thích ứng – thoải mái trong vai trò linh động giữa các công tác mang tính chiến thuật và chiến lược.
   12.   Lãnh đạo chiến lược  - xác lập lộ trình chiến lược và luôn truyền đạt điều này đến mọi cấp trong cơ quan qua lời nói và hành động.
   13.   Nhạy bén với môi trường – luôn kiểm tra môi trường kinh doanh để cập nhật xu  hướng, vấn đề và thời cơ.
   14.   Có quan điểm lien chức năng – xem mình là một người quản trị tích hợp nhằm tahwnsg được những ròa cản và các điểm mù chức năng.
   15.   Nghĩ suy hướng về mai sau – luôn suy nghĩ và hành động hướng về tương lai – để mắt đến nhu cầu và thời cơ sẽ xuất hiện.
   16.   Tinh thần kinh doanh – nhận mặt và theo đuổi mãnh liệt các cơ hội cải tiến và phát triển kinh doanh
   17.   Hiệp tác – kiểm tra cao quảng bá sự hợp tác như là phương tiện chính để đạt được các mục đích của đơn vị
   18.   Tự tín – tự tin trong phân bua mạnh mẽ quan điểm và dị biệt có được từ sự hiểu biết rõ rang về khả năng của mình
   19.   Nhận thức chính trị - hiểu biết các nguyên tố liên quan vào đời sống của tổ chức và khuôn khổ quyền hạn của mình.
   20.   Hướng về thị trường – tụ hội vào việc duy trì và phát triển khách hàng.
   21.   Quan tâm đến ý thức – thúc đẩy sự nồng hậu và động lực của người khác.
   22.   Khả năng quản lý thông báo – doanh nghiệp dòng thông báo ra vào cơ quan.
   23.   Cam kết phát triển viên chức – san sẻ chuyên môn hoặc viện trợ về nghề nghiệp cho viên chức.
   24.   Nêu cao minh bạch – xác lập độ ưu tiên, tiết lập các kỳ vẳng, xác định các trách nhiệm và nêu rõ các kế hoạch thời gian.

Tuyển dùng người để giám sát người khác làm một việc đặc biệt khó. Họ phải có chuyên môn cần thiết  cho nhóm của bạn, cũng như sở hữu các kỹ năng về ứng xử giữa con người, về công ty và giao thiệp cần để lãnh đạo người khác

Những năng lực quản lý tiêu biểu
   Willian C.Byham đã “tách” ra những năng lực cho 3 cấp quản lý thường ngày nhất trong cơ quan: cấp giám sát, cấp quản trị và cấp quản lý cao cấp
   Byham đã sắp đặt một danh sách khá chặt chẽ, điều đáng lưu ý là với các cấp quản lý trên cấp Giám sát thì Byham không còn đặt nặng về năng lực chuyên môn nữa. Do vậy khi phát hiện và cất nhắc những người giỏi chuyên môn vào cấp quản trị ban đầu, cấp Giám sát, doanh nghiệp thường gặp những tình huống phản ứng trái lại với mong muốn.
   Với L&A thì khi đề cập đến các năng lực quản lý, họ chuộng cách sắp đặt của Byham, tuy cách này ít hàn lâm, nhưng nó gần với cơ quan nhìn vào xếp đặt này, họ dễ mường tưởng ra mối lien hệ giữa trình độ năng lực quản trị của mô hình của Byham, để từ đó có kế hoạch trong tập huấn, tuyển dụng, kế thừa và thăng tiên sphuf hợp.

Kỷ Yếu Ngày viên chức Việt Nam - Vietnam HRDay
Trương Chí Dũng
Giám đốc R&D công ty Le&Associates

Sưu tầm:  mẫu đơn xin xin việc viết tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét