Tái cấu trúc nền kinh tế và vai trò mới của quản trị nhân công

Nguồn tham khảonhân sự là gì

Tái cấu trúc nền kinh tế và vai trò mới của quản trị nhân công

“ Thời đoạn khó khăn hiện nay là dịp để công ty nhìn nhận lại về tầm quan trọng của nhân tố con người và Quản trị nhân sự. Tái cấu trúc là một thời cơ tăng cường vai trò của Quản trị nhân sự. Theo một nghĩa nào đó tái cấu trúc là thay đổi trong đó có sự thay đổi cách thức Quản lý con người. Nếu không thay đổi phương pháp quản lý và sử dụng con người tái cấu trúc sẽ chỉ là “ bình mới rượu cũ””.

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta đã có sự giảm sút đáng kể trong thời kì gần đây. Sản xuất đình đốn, hàng hóa tồn kho tăng cao, nợ xấu ngân hàng tăng dẫn đến nhiều công ty phải sản xuất cầm chừng, thu hẹp quy mô, thậm chí ngừng hoạt động hoặc phá sản. Trước tình hình đó Đảng và quốc gia đã chỉ đạo Chính phủ tái cấu trúc lại nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Đây cũng chính là thời điểm, là thời cơ để khẳng định lại vai trò của quản trị nhân sự.

Có thể thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái hiện giờ là nhân lực hay xác thực hơn là năng lực quản lý không tương xứng với nguồn lực đầu tư tăng nhanh trong thời gian qua.Yếu kém về Quản trị chiến lược kinh doanh bộc lộ qua hiện tượng đầu tư tràn lan, đầu tư ngoài ngành hay đầu tư quá lớn vào bất động sản mà không tính đến chu kỳ rất rõ và sức mua của thị trường.

Yếu kém về phẩm chất đạo đức cũng góp phần không nhỏ làm suy yếu các doanh nghiệp kinh tế. Tình trạng tham những , lạm dụng quyền lực cũng xảy ra trong các doanh nghiệp nhà nước mà hai ví dụ tiêu biểu là Vinasin và Vinalines.

Một trong những căn nguyên dẫn đến yếu kém kề trên là quản trị nhân sự chưa tốt mà trực tiếp là chưa tạo ra được một môi trường trong đó đề cao năng lực và các giá trị đạo đức.

Ở nhiều công ty nguyên tố nhân lực chưa được đặt lên hàng đầu nên chưa quan hoài đúng mức đến việc nâng cao năng lực Quản trị nhân sự.
Thời đoạn khó khăn hiện giờ là dịp để tổ chức nhìn nhận lại về tầm quan yếu của yếu tố con người và Quản trị nhân sự.Tái cấu trúc là một cơ hội tăng cường vai trò của Quản trị nhân sự.Theo một nghĩa nào đó tái cấu trúc là đổi thay cách thức quản lý con người. Nếu không đổi thay cách thức Quản lý và sử dụng con người tái cấu trúc sẽ chỉ là “ bình mới, rượu cũ”. Theo logic của sự phát triển thì trong giai đoạn tới các công ty sẽ tập kết đầu tư phát triển nhân công và quan hoài hơn đến việc nâng cao năng lực quản lý nhân sự.

Một số lĩnh vực Quản trị nhân sự cần tập hợp trong thời gian tới là nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đề cao nguyên tắc dựa trên năng lực, áp dụng các phương pháp Quản lý thực hiện công tác, phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa doanh nghiệp…Để đổi mới và nâng cao năng lực Quản trị nhân sự điều kiện tiên quyết là sự quan tâm và cam kết của Lãnh đạo cấp cao nhất để có thể đầu tư bài bản và thích đáng, để Quản trị nhân sự thật sự mang tính chiến lược và lâu dài.Về phía những người làm công việc chuyên môn về quản lý nhân sự cũng cần tiền phong trong nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp.Đề nghị mới cũng đòi hỏi họ phải nâng cao trình độ, năng lực mà đẩy mạnh các hoạt động hiệp hội nghề nghiệp như Ngày nhân sự Việt Nam là một điển hình.

Kỷ Yếu Ngày Nhân Sự Việt Nam - Vietnam HRDay
 TS. Đỗ Xuân Trường –Trưởng bộ môn quản trị nguồn nhân lực
Khoa QTKD- Trường Đại học Kinh tế- Đại học quốc gia HN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét