Sự cần thiết của phân quyền - HR Vietnameses

Sự cấp thiết của phân quyền

Phân quyền là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Giám đốc hoặc trưởng bộ phận trước khi phân quyền cần phải hiểu rất rõ về năng lực cũng như tâm lý và động lực làm việc của người được phân quyền.

Phân quyền là hoạt động phân phối bổn phận chuẩn y chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan yếu nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu nghĩa vụ những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cấp thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hành tất cả mọi việc.

Ích lợi của việc phân quyền:

Việc phân quyền ngày nay không còn nhằm chỉ là phân công công tác. Phân quyền hiện tại còn có nhiều mục đích. Những mục đích của việc ủy quyền là:

   Phân rõ chức năng nhiệm vụ.
   Xác lập quyền hạn, nghĩa vụ đối với từng đầu công tác quan yếu.
   Thử thách nhân viên trong trường hợp   huấn luyện   và kiểm tra   nhân viên   .

Làm sao để trao quyền hay ủy quyền hiệu quả?

Để trao quyền hiệu quả, người trao quyền cần nắm rõ các nguyên tắc:

   Trao quyền nên có thời hạn. Việc trao quyền có thời hạn sẽ là động lực để kích thích nhân viên làm việc, nhất là trong trường hợp trao quyền đi kèm trao quyền lợi.
   Nói rõ yêu cầu công việc, những chuẩn mực để kiểm tra hoàn thành công tác. Điều này giúp người được trao quyền rõ ràng hơn trong công tác.
   Định kỳ xem xét hiệu quả trao quyền.
   Kiểm tra, tập huấn và cải tiến.

Trao quyền có phải xóa bỏ bổn phận không?

Trao quyền hay phân quyền hay ủy quyền bây chừ có nhiều quan điểm về mặt nghĩa vụ. Nhưng theo tôi, trao quyền hay ủy quyền hay phân quyền đều chỉ là tạo điều kiện cho cấp dưới chủ động làm việc chứ không phải cấp trên hết bổn phận. Về nguyên tắc, lãnh đạo cao nhất vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất tất cả hoạt động của đơn vị. Do đó trách nhiệm của lãnh đạo khi ủy quyền là phải thường xuyên đánh giá, xem xét tính hợp lý cũng như có định hướng tập huấn phù hợp để việc phân quyền được hiệu quả.

Dũng Nguyễn - quantrinhansu.Com.Vn

Nguồn tham khảo: khoahoc quản trị nhân sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét