Các triết lý nhân sự

Các triết lý   nhân sự

Các nhà nghiên cứu về về quản lý đều hiểu rằng: triết lý nhân sự và cách cư xử của các quản trị gia với nhân viên liên quan rất mạnh đến bầu không khí tập thể, khả năng làm việc của viên chức và hiệu quả quản trị.

Các nhà nghiên cứu về hành vi tổ chức đã đưa ra những giả thuyết về thực chất con người làm cơ sở cho thuyết X và thuyết Y như sau:

Thuyết X
Ý kiến về người cần lao

- Con người vốn chây lười
- Họ luôn tìm cách lẩn tránh trách nhiệm và không có tham vọng
- hầu hết mọi người ít có khả năng sáng tạo
- Con người không muốn và luôn chống lại sự thay đổi, đổi mới.
- Động cơ tác động họ chỉ là nhân tố vật chất.
- Họ là người không đáng tin cậy.

Hệ thống quản trị

- Bắt buộc viên chức làm việc
- đánh giá nghiêm ngặt
- trừng phạt nghiêm khắc

Thuyết Y

Ý kiến về người cần lao
- Con người luôn siêng năng
- Họ thích nhận thêm bổn phận
- Nhiều người có khả năng sáng tạo khi giải quyết các vấn đề
- Con người luôn hướng đến sự đổi mới
- Động cơ tác động làm việc không chỉ vấn đề vật chất mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần
- Họ là người đáng tin cậy.

Hệ thống quản lý
- Khen thưởng, động viên nhân viên
- thực hiện chế độ tự quản

Trên đây chỉ mang tính giả thuyết, trong thực tiễn việc ứng dụng không mang tính máy móc. Sự "pha trộn” các ý kiến khác nhau theo thuyết X và thuyết Y đã trở thành phong cách quản trị của nhiều nhà quản trị.

Ngày nay, người ta còn đề cập nhiều đến thuyết Z, thuyết của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thuyết Z với ý kiến "Công nhân vui sướng là chìa khóa để tăng năng suất lao động”.

Với quan điểm như vậy các doanh nghiệp Nhật Bản theo tư tưởng thuyết Z đã cố gắng chăm lo tối đa cho viên chức.

Để thấy rõ điều này ta có thể so sánh mô hình   quản lý nguồn nhân công   theo thuyết A (Mỹ) và thuyết Z (Nhật)

Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo thuyết A (Mỹ) và thuyết Z (Nhật)

Chúng ta cũng hiểu rằng: Triết lý nhân sự của quản lý gia cấp cao nhất công ty sẽ tương tác mạnh mẽ đến các quản trị gia cấp dưới và toàn thể viên chức, và từ đó sẽ tác động đến các quyết định nhân viên.

Hiện tại tính toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ nhờ sự phát triển mang tính bùng nổ của hệ thống công nghệ thông tin toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến sự đan xen các nền văn hóa khác nhau. Song sự thúc đẩy của nền văn hóa mỗi nước vẫn tác động mạnh mẽ đến tiến trình QTNNL nhất là ở các nhà nước có nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc.

Trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân công Nhật Bản là quốc qia Á Đông đạt được những thành công rất đáng thán phục. Sau đây ta thấy những kinh nghiệm mà các công ty của Nhật Bản đúc rút được từ những thành công trong lĩnh vực này:

Kinh nghiệm của các đơn vị nhật bản:
1. Trật tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp : Con người – Tài chính – Công nghệ
2. Thu dụng suốt đời
3. Người lãnh đạo phải có kiến thức về con người
4. Tạo ra sự hài hòa trong mối quan hệ con người
5. Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản trị và công nhân
6. Quan hệ chủ thợ theo kiểu "trong nhà ’’.
7. Tinh thần cộng tác làm việc của viên chức
8. Trả luơng, thăng tiến theo thâm niên.
9. Phương chân căn bản trong tuyển chọn nhân viên là:
- Tuyển người có tư chất linh hoạt
- Tuyển đồng đội chứ không tuyển ngôi sao”
- Ưu tiên tuyển người mới rời ghế nhà trường.
10.   Tập huấn   suốt đời bằng nhiều cách
11. Ra quyết định tập thể.

P5media.Vn

Chính sách nhân viên - SAVICO

 Bước vào thời đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) là tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển đơn vị trên các lĩnh vực: Dịch vụ thương nghiệp – Dịch vụ Bất động sản – Dịch vụ Tài chính từ năm 2010 – 2015 & tầm nhìn 2020, trở thành cơ quan đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế.

Công ty Cổ phần SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) không ngừng hoàn thiện phương pháp quản lý điều hành,  luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là tài sản của công ty, đó là nguyên tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của công ty SAVICO.

Theo đó, chính sách nguồn nhân công của SAVICO trong giai đoạn bây giờ được tóm tắt như sau:

1.  Chính sách Tuyển dụng
   1.1  công việc tuyển dụng: Được tổ chức thực hành theo mục tiêu, đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp SAVICO (SVC), trong từng thời đoạn cụ thể và thực hành theo kế hoạch hàng năm.

   1.2  Nguyên tắc tuyển dụng: thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội đồng đẳng cho mọi người tìm việc và thực hành đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.

   1.3  Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng cần lao, trong đó ưu tiên:

   Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
   Cần lao có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được đề nghị của đơn vị.
   Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển vững bền lâu dài cho cơ quan.
   Ngành nghề tuyển dụng thích hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
   1.4  cách thức tuyển dụng: Thi tuyển và phê chuẩn Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

   1.5  Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

   1.6  thông báo tuyển dụng được biểu hiện qua website của công ty Cổ phần SAVICO và trên dụng cụ thông tin đại chúng.

   1.7  Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình tập sự sinh với mục tiêu tạo thời cơ cho Anh chị sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp và chuẩn bị hàng ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn, chương trình dành cho Các bạn sinh viên có thành tích học tập đạt từ khá trở lên tại các trường đại học trong cả nước, có kỹ năng làm việc tốt đến tập sự và có ước muốn làm việc lâu dài tại các công ty trong hệ thống của SAVICO.
 
2.  Chính sách tập huấn
   2.1  đào tạo và phát triển nguồn nhân công là ưu tiên hàng đầu của cơ quan

   2.2  mục tiêu huấn luyện là nhằm tăng cường kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ - nhân viên nhằm hình thành hàng ngũ viên chức quản lý, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan SAVICO.

   2.3
phương pháp huấn luyện của doanh nghiệp SAVICO gồm các loại hình: (1) kết liên với các cơ sở tập huấn uy tín nhằm phát triển mô hình tập huấn tại chỗ; (2) gởi đi đào tạo tại các Trường đại học, trọng tâm huấn luyện có chất lượng về công việc quản lý, kỹ năng nâng cao, nghiệp vụ chuyên môn đối với các chức danh quản trị các cấp và viên chức tiềm năng; (3) huấn luyện tại nước ngoài cho các đối tượng trẻ dưới 35 tuổi, có năng lực, triển vẳng, ngoại ngữ tốt, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2010 – 2015 và tới năm 2020.

   2.4
Phấn đấu đến trước năm 2015, tất cả các cán bộ quản trị phải qua lớp tập huấn CEO, CFO, CPO, Giám đốc công nghệ thông báo (CIO), Giám đốc đầu tư,… khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của CB-NV nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển nghề nghiệp hoặc thay đổi công tác khi có đề xuất

   2.5  Các hình thức tập huấn: đào tạo qua các khóa học ngoại khóa, khóa học tại các Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà đơn vị Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO) đang kinh doanh – đầu tư; và nỗ lực tự huấn luyện của từng cán bộ nhân sự. Theo đó kế hoạch tập huấn của công ty được xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh doanh của cơ quan như:

   CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham dự tập huấn ngắn hạn trong nước theo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hàng năm, tập huấn đột xuất theo nhu cầu của đơn vị và bằng các hình thức như tập huấn duyệt luân chuyển công việc, bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ tri thức; hỗ trợ tổn phí đối với các CBNV có nỗ lực tự huấn luyện thích hợp với việc phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của công ty.
   CBNV làm việc từ 2 - 3 năm trở lên được tham dự đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
   2.6
Với mục tiêu tài trợ và tẩm bổ đào tạo hàng ngũ CBQL cấp cao cho các đơn vị trong hệ thống. Công ty SAVICO đã vận động nguồn lực toàn hệ thống để thành lập Quỹ chăm chút thiên tài trẻ hệ thống SAVICO và chính thức hoạt động từ tháng 4/2011.3.  Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp
   3.1
Tại SAVICO thời cơ thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực với một quy trình rõ ràng.

   3.2
Kế hoạch kiểm tra kết quả thật hiện công việc định kỳ (3 tháng/ lần) qua đó đánh giá mục tiêu công tác, mục đích phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân song song cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố tích cực để cất nhắc hoặc quy hoạch nguồn nhân sự ăn nhập với từng giai đoạn phát triển của cơ quan SAVICO.

   3.3
Tuyển chọn viên chức nội bộ cho các vị trí quản trị là ưu tiên hàng đầu tại SAVICO.

4.  Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ
   4.1  Chính sách đãi ngộ
   
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người cần lao an tâm công tác, gắn bó dài lâu, thành thử, chính sách đãi ngộ cần lao luôn được doanh nghiệp SAVICO xem trọng và liên tiếp hoàn thiện. Tại công ty SAVICO người lao động được hưởng các chế độ lương lậu, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong giai đoạn bây chừ:

     4.1.1  Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
     4.1.2  Được góp vốn thành lập các doanh nghiệp con trực thuộc cơ quan cổ phần SAVICO hoặc tham gia trực tiếp vào các công ty con của SAVICO.
     4.1.3  lương thuởng trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.
     4.1.4  Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) duyệt y công tác đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.
     4.1.5  Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của cơ quan; đạt được thành tích nổi bật.
     4.1.6  Thưởng theo danh hiệu thi đua của nhà nước (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ dẫn).
     4.1.7  Thưởng bằng phiếu tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người cần lao hoặc gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của cơ quan.

   4.2  Chính sách phúc lợi
   
Tất cả các cán bộ viên chức chính thức của  cơ quan SAVICO đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật cần lao Việt Nam, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước cần lao tập thể và quy chế Quỹ tương trợ SAVICO (được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào ngày 01/9/2011, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 29, ngày thành lập đơn vị Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Hồ Chí Minh – SAVICO), được điều chỉnh hàng năm và có những lợi quyền như:
   
4.2. 1Bảo hiểm tai nạn 24/24: đơn vị thực hành việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho công nhân sự ký kết loại hiệp đồng lao động có thời hạn xác định từ 01 năm trở lên.

4.2.2 Quỹ hỗ trợ SAVICO: chăm lo đời sống CBNV đang làm việc, CBNV đã nghỉ hưu, CBNV có thời gian công tác gắn bó nhiều năm với cơ quan nhưng do điều kiện sức khỏe thôi việc trước khi nghỉ hưu, tình cảnh của bản thân và gia đình khó khăn cần được săn sóc tương trợ.

4.2.3 Trợ cấp khó khăn đột xuất, đặc biệt đối với các viên chức cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, bảo hộ cần lao, tham quan – nghỉ mát chế độ tang chế - trong trường hợp gia đình CBNV có hữu sự, cấp học bổng dành cho con CBNV học giỏi theo quy chế riêng của công ty.

4.2.4 hiện nay, cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu áp dụng một số chế độ bảo hiểm khác cho người lao động.

5.  Môi trường - Điều kiện làm việc
   5.1  Văn hóa công ty: Mọi cán bộ nhân sự tại doanh nghiệp SAVICO luôn tinh thần và tình nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục đích của "Cẩm nang văn hóa công ty SAVICO" và "Cẩm nang viên chức đơn vị" với các tiêu chí cơ bản sau:

   Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn – thử thách.
   Luôn tôn trọng, lắng nghe và xem ích lợi của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình. Thỏa mãn khách hàng là hạnh phúc chính mình.
   Luôn tự đổi mới, đón đầu thời cơ gặt hái thành công.
 
5.2 Điều kiện làm việc: Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng cần thiết cho mỗi CBNV.

5.3 Môi trường làm việc: Định kỳ thực hành khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm điều chỉnh công tác quản lý, điều hành tại đơn vị.
5.4 cơ quan SAVICO luôn chuyên chú duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như các giải tán thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho CBNV, ngày Hội gia đình hệ thống Savico, chăm lo con em người lao động, các hoạt động sinh hoạt nhân dịp các ngày lễ truyền thống của đất nước và đơn vị, các hoạt động chung vì cộng đồng xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét